+31 10 4676643 | +31 6 53155375 | Oudedijkse Schiekade 17 b 3043LA Rotterdam info@touch2.nl

Procesmatig teambuilding

Teambuilding met Touch2
 
Teamwork betekent het samenvoegen van de in een team aanwezige talenten die elkaar aanvullen en versterken zodat er ‘synergie’ ontstaat.
De uitdaging ligt in de vraag: ‘welke factoren bepalen het succes van mijn team?
Teambuilding wordt ingezet als middel om de effectiviteit en de onderlinge binding van een (nieuw) team te versterken.
Touch2 hanteert geen standaardaanpak voor uw vraag.
Maatwerk is standaard bij Touch2. In het voortraject gaan wij samen met u én de teamleden aan de slag; wat speelt er precies, waar liggen de knelpunten en wat is het gewenste eindresultaat. Hierna presenteren wij u een voorstel. De ene keer is dat een kortlopende intensieve training, de andere keer een uitgebreider traject.
Voorbeeld
Om u een beeld te geven wat een teambuilding kan inhouden is hieronder het volgende thema uitgewerkt:
Het vergroten van de meerwaarde van het team door het versterken en verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking.
We gaan dan aan de slag met de volgende vragen en leerpunten:
 • Communiceren
 • Respectvol en actief leren luisteren
 • Inzicht in de betekenis van verbale/ non-verbale communicatie
 • Interpreteren: leren checken in plaats van interpreteren
 • Feedback leren geven en ontvangen
 • Omgaan met conflicten/meningsverschillen
 • Teamrollen; Welke rol neemt iedereen aan in het (management)team
 • Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van het team
 • Hoe gaan we respectvol met elkaar om
 • Versterking van de cohesie in de groep (vertrouwen/steun/veiligheid/groepsgevoel)
 • Samenwerken; De groep werkt minder solistisch/meer gecoördineerd samen
 • Er vindt overleg plaats
 • Er wordt planmatig gewerkt
 • Acties worden bespreekbaar gemaakt
 • De groep heeft een gezamenlijk doel en resultaat voor ogen 

Resultaat;

 • De onderlinge communicatie is verbeterd
 • De teamleden maken gebruik van ieders kwaliteiten en vaardigheden
 • Een sterker teamgevoel, meer samenhang
 • De voorwaarden voor optimale teamprestatie en resultaat zijn geschapen
Uiteraard zijn vele thema’s mogelijk die kunnen dienen als uitgangspunt voor een teambuilding.
Bent u op zoek naar een teambuilding en wenst u maatwerk? Neem dan contact met ons op.

 

11 + 1 =