+31 10 4676643 | +31 6 53155375 | Oudedijkse Schiekade 17 b 3043LA Rotterdam info@touch2.nl

PRIVACY VERKLARING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Touch2, gevestigd aan de Oudedijke Schiekade 17 b 3043LA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Touch2

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Touch2. Touch2 is een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Touch2 verzameld worden. Het is daarom

goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Touch2, neem dan gerust contact op!

DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Touch2. Deze worden hieronder toegelicht.

1) Het versturen van nieuwsbrieven

Touch2 stuurt via e-mail mogelijk nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Touch2. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2) Contact opnemen.

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Touch2 via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

3) Analytics.

De website van Touch2 verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat  verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

ONTVANGERS

De gegevens die Touch2 ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Blitz-Online;

De website en back-ups van de website worden gehost bij Blitz-Online. Gegevens die jij achterlaat op de website van Touch2 zijn op hun servers opgeslagen.

OPSLAG PERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Touch2, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1) Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Touch2 via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

2) Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Touch2 of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Touch2. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Touch2 prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

JOUW RECHTEN

1) Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Touch2 vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Touch2. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2) Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Touch2. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

4) Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Touch2 opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Touch2 al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

5) Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Touch2 vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6) Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Touch2 niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

7) Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Touch2 jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@touch2.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

PLICHTEN

Touch2 verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Touch2 via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Touch2 de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Touch2 met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Touch2 behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Touch2 dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Touch2 te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!