+31 10 4676643 | +31 6 53155375 | Oudedijkse Schiekade 17 b 3043LA Rotterdam info@touch2.nl

Individueel leiderschapstraining

Van rentmeesterschap naar natuurlijk leiderschap

 

Organisaties worden steeds platter.
Dit heeft tot gevolg dat steeds meer leiderschap wordt gevraagd van alle lagen van het management.
Met leiderschap bedoelen we hier natuurlijk leiderschap. Touch2 is van mening dat u dit kunt ontwikkelen. U zult daartoe echter zelf het initiatief moeten nemen.
Hoe hoger u immers in een organisatie opklimt des te minder mensen  zich druk maken om uw persoonlijke ontwikkeling en carrière.
U zult uw eigen uitdaging moeten creëren en er zelf voor moeten zorgen dat de vaardigheden die u daarvoor nodig heeft, getraind worden.
De Leadership training van Touch2 is gericht op de ontwikkeling van vaardigheden in lijn met wie u bent als persoon. Daarbij wordt gekeken naar de effectiviteit van uw huidige succesformules en de vaardigheden die u nodig hebt om de gewenste uitdaging te bereiken. Dit gebeurt binnen de context van de normen en waarden die voor u als persoon belangrijk zijn.
Met andere woorden: er wordt gekeken of uw zakelijke ambities wel in lijn zijn met wat u in uw privé leven belangrijk vindt. Het is ons gebleken dat zakelijke prestaties en stressbestendigheid beter zijn, wanneer er een goede balans bestaat tussen werk en privé.
Omdat ieder persoon anders in elkaar zit en een persoonlijke benadering het meeste resultaat heeft, heeft Touch2 een individuele training ontwikkeld waarin twee hoofdlijnen zijn te onderscheiden. De eerste heeft betrekking op het in kaart brengen van u als persoon en de andere betreft het daadwerkelijk trainen van vaardigheden. In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Zakelijke en persoonlijke ambities en commitments. We stellen vast wat u belangrijk vindt in het leven en wat uw normen en waarden zijn. U krijgt helderheid over de basis waar vanuit u opereert. U creëert daarmee een startpunt voor de rest van de training. Gedurende de training zal telkens worden getoetst of u zich ontwikkelt conform uw eigen moraal.  Alleen dan is het mogelijk om met overgave uw groeipad in te gaan.
U creëert een duidelijk toekomstbeeld waardoor u geïnspireerd wordt en waar naar toegewerkt zal worden. De meeste mensen denken aan de toekomst op een manier waarbij ze alleen bepaalde zaken uit het heden verbeteren. Dit kan uw mogelijkheden enorm beperken omdat u zich dan afsluit voor nieuwe mogelijkheden die u op dit moment nog niet kunt voorzien. Wij helpen u om een geheel nieuw, maar realistisch, toekomstbeeld te creëren. Vervolgens stellen we samen met u een stappenplan op dat leidt tot de verwezenlijking van uw doelstelling. We kijken daarbij of er een balans bestaat tussen werk en privé.
We vinden manieren om zo effectief en efficiënt mogelijk dit toekomstdoel te bereiken waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van bestaande succesformules. We stellen vast wat uw succesformules zijn en hoe u deze gebruikt.
Indien bestaande succesformules niet effectief zijn zullen we alternatieve succesformules ontwikkelen om dit doel te bereiken. Dit zijn succesformules die latent bij u aanwezig zijn en waardoor u misschien veel sneller uw doel bereikt. We trainen u om deze nieuwe alternatieve methoden van reageren en opereren als vanzelfsprekend te gebruiken en op het juiste moment toe te passen.
De meeste mensen denken binnen een bepaald kader, een paradigma, dat is ontstaan door ervaringen uit het verleden. Wij helpen u het bestaande paradigma te doorbreken en open te staan voor nieuwe mogelijkheden door u te trainen in baanbrekend denken. Wij besteden daarbij vooral aandacht aan open luisteren naar anderen en bewust waarnemen wat er om u heen gebeurt. Fouten maken is geen falen maar is nuttig om uit te testen welke manier van opereren het beste toegepast kan worden.
Engageren en motiveren van mensen. Als u het team bij elkaar hebt, komt het er op aan om uw mensen te engageren in uw doelstelling. Wij leren u welke technieken u kunt gebruiken om mensen persoonlijk te motiveren. Als u uw afspraken nakomt en u uw mensen behandelt met respect en waardering, verwerft u loyaliteit ten aanzien van uzelf. Wij leren u bovendien hoe u effectief kunt communiceren met de mensen waaraan u rapporteert of waarvan u afhankelijk bent.
Teamwerk en teamleiderschap. Belangrijk daarbij is de balans in evenwicht te houden tussen uw rol als leidinggever en de rol die u speelt als teamlid.
Besluitvaardigheid door hoofdlijnen van bijzaken te onderscheiden. In uw opereren als manager zult u vaak keuzes moeten maken. Aan elk ‘ja’ dat u geeft, kleeft een ‘nee’. Wij reiken u handvatten aan hoe u daarmee kunt omgaan zonder het respect van degene tegen wie u ‘nee’ zegt te verliezen. Het creëren van een visie ten aanzien van de toekomst uw afdeling, bedrijf of organisatie. Door uw visie duidelijk te formuleren en  af te stemmen op de verschillende doelgroepen zoals klanten en personeel, bent u beter in staat mensen te motiveren voor uw product of voor uw bedrijf.
Organisatievermogen en strategisch denken. Deze vaardigheden zijn essentieel om goed in te kunnen spelen op de veranderende markt en uw organisatie daar voortdurend op aan te passen. Wij trainen u hoe u uw mensen op een creatieve manier kunt laten meedenken over een effectieve strategie om uw doelstelling te bereiken. Bovendien leren we u hoe u uw mensen daadwerkelijk in actie krijgt zodat ze doen wat ze afspreken.
We laten u zien hoe u uw intuïtie kunt gebruiken als uw zesde zintuig.
Het ontwikkelen van natuurlijk leiderschap. We laten u zien wat charisma inhoudt en onderzoeken in hoeverre u dat kunt uitstralen.
De management training bestaat uit tien gesprekken van 2 tot 2,5 uur elk, verdeeld over een aantal weken. De gesprekken zijn individueel en confidentieel. De minimale doorlooptijd van de training bedraagt vijf maanden. Deze termijn geeft u de tijd om uw gedrag in de dagelijkse praktijk aan te passen conform de inzichten die u door de training heeft verkregen. De training behelst dan ook niet alleen het aanleren van nieuwe vaardigheden maar tegelijkertijd een stuk praktische begeleiding om uw doelstellingen te behalen. Het geheel wordt afgesloten met een rollenspel waarin alle aspecten van de training aan bod komen. Dit rollenspel is optioneel. Het hoofddoel van de training is om u toegang te verschaffen tot een hoger niveau van denken waardoor u een nieuwe dimensie aan uw carrière kunt toevoegen.
Tegelijkertijd zal de toegevoegde waarde die u biedt aan uw bedrijf worden vergroot. U zult zien dat u na afloop van de training veel doeltreffender werkt en beter in staat bent nieuwe strategieën te bedenken in razendsnel veranderende markten. U bent in staat mensen te motiveren en te engageren om uw doelstellingen te behalen. De ervaring leert dat onze deelnemers twee keer zo snel hun doelstellingen bereiken dan dat ze aan het begin van de training hadden verwacht. Bovendien hebben ze meer plezier in hun werk doordat ze bewust voor een bepaalde richting hebben gekozen en dit in balans met hun privé leven hebben gebracht.

Wil je meer weten of een afspraak maken? neem dan vrijblijvend contact op.

2 + 7 =